ΑΚΜΗ

Θα έχω Ακμή για πάντα;

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει πολλές και διαφορετικές φαρμακευτικές αγωγές για την αντιμετώπιση της Ακμής, τα ακνεϊκά στοιχεία συνεχίζουν να επιστρέφουν και μάλιστα, πολλές φορές γίνονται ακόμη πιο έντονα κι επίμονα.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί πολύ συχνά, η Νόσος της Ακμής αντιμετωπίζεται μόνο ως προς τα συμπτώματά της. Έτσι, τα βαθύτερα αίτια που την προκαλούν, παραμένουν, με αποτέλεσμα η Νόσος να υποτροπιάζει.

Όταν οι βαθύτεροι μηχανισμοί του Οργανισμού, όπως το Ορμονικό σύστημα και ο Μεταβολισμός δυσλειτουργούν, είναι πολύ πιθανό το άτομο να αρχίσει σταδιακά να αναπτύσσει Νόσους και συμπτώματα, όπως είναι η Ακμή.

Ολοένα και συχνότερα, παρατηρείται ότι άτομα που βρίσκονται στον ενήλικο βίο τους, παρουσιάζουν Ορμονική ανισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι οι Ορμονικές τιμές τους δε βρίσκονται στα βέλτιστα επίπεδα, γεγονός που προκαλεί γενικότερη οργανική δυσλειτουργία.

Οι Ορμόνες αναλαμβάνουν την αποστολή μηνυμάτων και εντολών στα όργανά μας, τα κύτταρα των οποίων διαθέτουν Ορμονικούς υποδοχείς. Οι εντολές αυτές βοηθούν στην επιτέλεση της σωστής λειτουργίας τους.

Όταν οι Ορμόνες που παράγει ο οργανισμός, λοιπόν, είναι ανεπαρκείς, δεν φτάνει ο απαραίτητος αριθμός Ορμονών σε κάθε όργανο, με αποτέλεσμα να μην επιτελούνται σωστά και πλήρως όλες οι απαραίτητες λειτουργίες.

Αντίστοιχα, πολλαπλές Μεταβολικές δυσλειτουργίες εκδηλώνονται όταν το γαστρεντερικό σύστημα αρχίζει να πάσχει.

Μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των τροφών και την μετατροπή τους σε θρεπτικές για το κύτταρο ουσίες ανεπαρκούν, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να μη λαμβάνει την απαραίτητη και κατάλληλης ποιότητας οργανική «ενέργεια».

Τελικά, η Ακμή είναι ένα πολυδιάστατο Νόσημα που συνδέεται με πολλούς εσωτερικούς μηχανισμούς. Όσο πιο δυσλειτουργικό είναι το Ορμονικό και το κυτταρικό μας σύστημα, τόσο πιθανότερο είναι να αναπτύσσουμε Νόσους και συμπτώματα, τα οποία μάλιστα θα επιστρέφουν, παρά τη φαινομενική υποχώρησή τους.