ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΝΥΧΙΩΝ

Ναρθηκας ορθονυχίας 3ΤΟ.

Αποτελούν το μεγαλύτερο “όπλο” αντιμετώπισης της είσφρυσης του όνυχα στο δέρμα. Είναι μια λύση ανώδυνη και μόνιμη κι εφαρμόζεται αποκλειστικά από ειδικούς ποδολόγους ή τεχνίτες που ασχολούνται με την ποδολογία (ανάλογα την περίπτωση και το μέγεθος του προβλήματος). Η απόκτηση τον ειδικών ελασμάτων είναι εύκολη, όπως είναι και η εφαρμογή τους στο νύχι με το πρόβλημα. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εκπληκτικά και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση και η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη!!!!

Το έλασμα αφού τοποθετηθεί πάνω στο νύχι, επιφέρει άμεσα αποτελέσματα ανασηκώνοντας και απομακρύνοντας το από την ονυχαία αύλακα. Αυτό σημαίνει ότι απελευθερώνει γρήγορα τον ασθενή από τον πόνο. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και το είδος του νυχιού χρησιμοποιούμε και διαφορετικό έλασμα.

Νάρθηκας  B/S.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

Άμεση ανακούφιση από τον πόνο

Αποφυγή των επώδυνων εγχειρήσεων, ένα σπουδαίο πλεονέκτημα ακόμα και για το διαβητικό πόδι

Καμία απουσία από την εργασία.

Άμεση χρήση των παπουτσιών από την πρώτη εφαρμογή

Άμεση ενασχόληση με τις αθλητικές δραστηριότητες

Πότε τοποθετείται ένας νάρθηκας

Σε εύκολες περιπτώσεις (προληπτικά)

Σε σοβαρές περιπτώσεις (αποφυγή εγχειρήσεων)

Περιπτώσεις προβλημάτων που αντιμετωπίζει

Σε νύχι που έχει εισχωρήσει στη μία πλευρά του αύλακα και δημιουργεί πυόρροια

Σε περίπτωση κοιλονυχίας

Σε περίπτωση μονόπλευρα ή αμφίπλευρα χειρουργημένου νυχιού με ελλιπές αποτέλεσμα

Σε περίπτωση «βυθισμένου νυχιού»

Σε περίπτωση νυχιού δίκην «λαβίδας»

Νάρθηκας Onyclip

Η πιο ήπια εναλλακτική λύση του χειρουργείου, για την ονυχοκρύπτωση ή αλλιώς είσφρυση όνυχος είναι η θεραπεία με τα «διορθωτικά ελάσματα» ορθονυχίας.

Με αυτήν την θεραπεία των ελασμάτων, προκαλείται μία άμεση απαλλαγή της κοίτης όνυχος από το νύχι και συνεπώς προκύπτει μία γρήγορη απελευθέρωση από τον πόνο.

To Σύστημα διόρθωσης νυχιών Onyclip μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε σχήμα νυχιού.

Σε περιπτώσεις νυχιών που έχουν εισχωρήσει στους ιστούς,νυχιών που έχουν γυρίσει από την μια ή και τις δυο πλευρές, υπερκόκκωσης, αποβολής τμημάτων, ερεθισμών στα άκρα των νυχιών.