ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ

Η υπέρυθρη ακτινοβολία αυξάνει το μεταβολισμό και τις καύσεις λόγω απελευθέρωσης ενέργειας από τα μιτοχόνδρια των κυττάρων,που αποτελούν τις αποθήκες ενέργειας αυτών.

Αποτελέσματα :

Αύξηση καύσεων

Αυξημένη μείωση λίπους

Βελτίωση του λεμφικού συστήματος

Μείωση της κυτταρίτιδας